Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47098
Title: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay xây lắp tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thanh Hà
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Xây lắp;Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Page 1-155
Abstract: Ngành xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, góp phần tạo ra những công trình kiến trúc đồ sộ xây dựng nền kinh tế phát triển, tuy nhiên, đây cũng là ngành đòi hỏi các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này phải có nguồn vốn lớn đảm bảo có thể thực hiện tốt các đơn đặt hàng theo yêu cầu. Vì vậy, ngoài nguồn vốn tự có của các DNXL, nguồn vốn hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này thường được hỗ trợ từ các nguồn vốn bên ngoài, đặc biệt là từ các Ngân hàng thương mại.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.doc969.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.DOC179.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.