Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47093
Title: Nghiên cứu phương pháp xác định phạm vi của thử nghiệm cơ bản từ kết quả đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế -ATAX
Authors: Trần, Thị Thanh Tiếng
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: rủi ro kiểm soát;kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Abstract: Ngày nay, dịch vụ kiểm toán độc lập có vai trò ngày càng quan trọng đối với hoạt động của nền kinh tế, đặc biệt đối với yêu cầu về tính minh bạch và công bố thông tin đối với các doanh nghiệp đại chúng. Xuất phát từ yêu cầu này mà chất lượng cuộc kiểm toán ngày càng phải được chú trọng và nâng cao để đáp ứng nhu cầu thị trường. Chất lượng của dịch vụ kiểm toán tùy thuộc vào hai yếu tố quan trọng đó là chương trình kiểm toán và đội ngũ nhân sự hành nghề kiểm toán. Cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính có đảm bảo phát hiện hết các gian lận và sai sót trọng yếu hay không tùy thuộc rất lớn vào chương trình kiểm toán mà Công ty kiểm toán áp dụng, nếu chương trình kiểm toán không khoa học hoặc không phù hợp với quy định của Chuẩn mực kiểm toán thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng cuộc kiểm toán không phát hiện hết các gian lận và sai sót trọng yếu
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cuon tom luot.doc201 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Luan van chinh thuc cuoi cung.doc837 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.