Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47090
Title: Tăng cường kiểm soát nội bộ về doanh thu và tiền thu bán hàng tại công ty TNHH MTV Cấp Nước Đà Nẵng
Authors: ThS. Đặng, Thị Cẩm Hà
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kiểm soát nội bộ về doanh thu và tiền thu bán hàng;công ty TNHH MTV Cấp Nước Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 199 tr.
Abstract: Trên cơ sở hệ thống những vấn đề lý luận chung về kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ về doanh thu và tiền thu bán hàng, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ về doanh thu và tiền thu bán hàng tại công ty TNHH MTV Cấp Nước Đà Nẵng, qua đó đề xuất các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ về doanh thu và tiền thu bán hàng tại công ty TNHH MTV Cấp Nước Đà Nẵng.
Description: 657
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV-HA-25-10.doc816.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
TOM TAT DUNG.doc249.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.