Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47071
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Thị Tường Linh
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Vay tiêu dùng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 82
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng. Từ đó, đề xuất các khuyến nghị giúp bảo đảm các mục tiêu trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdf1.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN 6 (1).pdf5.68 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
thong tin.pdf816.93 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.