Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47064
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại OceanBank – Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Hằng Loan
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực tại OceanBank
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 95 tr.
Abstract: Chiến lược phát triển của OceanBank là vươn lên trở thành một trong những Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Để hiện thực hoá mục tiêu đó, các khối kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng này đang được tập trung đầu tư mạnh mẽ. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, để đạt mục tiêu đề ra là cả một thách thức to lớn, đòi hỏi sự tiến bộ không ngừng nghỉ của cả hệ thống, mà quan trọng nhất chính là ở sự phát triển của nguồn nhân lực. Với đặc thù của thị trường OceanBank cần tiếp tục phát triển một mạng lưới rộng khắp với đội ngũ hùng hậu hơn nữa nhằm kiểm soát và nâng cao thị phần. Mặt khác, nguồn nhân lực tại đây còn là nhân tố quyết định việc hoàn thiện của các quy trình, quyết định mức độ hài lòng của khách hàng để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho đơn vị.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.