Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47054
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi.
Authors: Trần, Văn Tô
Advisor: PGS.TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Nguồn nhân lực;Phát triển;Công ty cổ phần An Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 98 tr.
Abstract: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần An Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.doc221 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.doc943 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.