Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47051
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Dương, Tuấn Anh
Advisor: PGS.TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Thành tích;Nhân viên;Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi tỉnh Quảng Ngãi thời gian
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 98 tr.
Abstract: Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác đánh giá thành tích của nhân viên trong doanh nghiệp. Thực trạng đánh giá thành tích của nhân viên tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua. Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới . Kết luận.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.doc223.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.doc1.36 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.