Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47049
Title: Quản trị kênh phân phối xi măng của công ty xi măng Thanh Trường
Authors: Lê, Văn Khải
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Quản trị;Kênh phân phối;Công ty xi măng Thanh Trường
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 91 tr.
Abstract: Cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối. Thực trạng quản trị kênh phân phối sản phẩm xi măng tại công ty xi măng Thanh Trường. Những biện pháp hoàn thiện quản trị kênh phân phối sản phẩm xi măng tại công ty xi măng Thanh Trường .Kết luận
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.doc172 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
NOI DUNG TOAN VAN DE TAI.doc829.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.