Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47040
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng quân đội chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hảo
Advisor: PGS.TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Thành tích;Nhân viên;Ngân hàng quân đội chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 94 tr.
Abstract: Một số vấn đề lý luận về đánh giá thành tích của nhân viên trong các công ty, doanh nghiệp. Thực trạng về hệ thống đánh giá thành tích của nhân viên tại ngân hàng quân đội chi nhánh Đà Nẵng. Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích của nhân viên tại ngân hàng quân đội chi nhánh Đà Nẵng. Kết luận.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tóm Tắt.doc445.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Nguyễn Thị Minh Hảo - Luận văn thạc sĩ.doc1.15 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.