Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47039
Title: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum
Authors: Vương, Thị Nga
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Vay tiêu dùng;Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pp. 1-180
Abstract: Trong bối cảnh nền kinh tế đang có những dấu hiệu suy thoái, Chính phủ đã đưa ra các biệp pháp thích hợp để kiềm chế, ngăn chặn suy giảm kinh tế. Trong khi đó Ngân hàng Nhà nước luôn quan tâm đến sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, nhằm tăng năng lực tài chính cho các Ngân hàng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vay vốn tín dụng với các NHTM. Song song với việc hạ lãi suất, các Ngân hàng đang cơ cấu lại danh mục cho vay, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ tín dụng, thực hiện chiến lược kinh doanh bán lẻ, nâng cao tính tranh của việc cho vay tiêu dùng, góp phần đưa sản phẩm dịch vụ đến với mọi người dân. NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh Kon Tum không chỉ dừng lại phục vụ các khách hàng doanh nghiệp truyền thống mà ngày càng phát triển quan hệ kinh doanh với những khách hàng cá nhân để mở rộng cho vay tiêu dùng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdf2.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOM TAT.pdf340.38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.