Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47033
Title: Phát triển nguồn nhân lực cán bộ viên chức tại UBND Quận Liên Chiểu.
Authors: Hà, Lê Chi
Advisor: TS. Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Nguồn nhân lực;Đào tạo;UBND Quận Liên Chiểu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 109 tr.
Abstract: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức, viên chức tại UBND Quận Liên Chiểu. Một số giải pháp và kiến nghị phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức, viên chức tại UBND Quận Liên Chiểu. Kết luận.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN TOM TAT HOAN CHINH.doc200 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
luan van_2 ban luu.doc1.23 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.