Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47022
Title: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương tại một số tỉnh ven biển Miền Trung
Authors: Hồ, Quốc Khánh
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Ngân sách;Quản lý;Tỉnh ven biển Miền Trung
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 87Tr.
Abstract: Những vấn đề cơ bản về quản lý chi ngân sách địa phương. Thực trạng quản lý chi ngân sách địa phương tại các tỉnh ven biển Miền Trung Bộ. Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương tại các tỉnh ven biển Miền Trung Bộ. Kết luận.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVTT - Ho Quoc Khanh.doc238.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Luan van -Ho Quoc Khanh.doc1.7 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.