Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47020
Title: Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty khai thác vàng Bồng Miêu
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: PGS.TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Giải pháp;Động lực;Công ty vàng Bồng Miêu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 108 tr.
Abstract: Một số vấn đề lý luận về nâng cao động lực thúc đẩy người lao động. Thực trạng việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty khai thác vàng Bồng Miêu. Một số giải pháp để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty khai thác vàng Bồng Miêu. Kết luận.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT LUAN VAN HUONG.doc300.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN CHINH THUC.doc896 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.