Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47012
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Lê, Văn Huy-
dc.contributor.authorNguyễn, Vi Bảo-
dc.date.accessioned2018-03-20T02:22:14Z-
dc.date.available2018-03-20T02:22:14Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationPages 1 - 95vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47012-
dc.description.abstract- Tóm lược các lý thuyết liên quan đến Phát triển nguồn nhân lực. - Phân tích thực trạng trong công tác Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Kon Tum trong thời gian qua, tìm ra những nguyên nhân và hạn chế. - Đề xuất các giải pháp nhằm Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Kon Tum trong thời gian tớivi
dc.description.tableofcontentsChương 1 : Cơ sở lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng tình hình phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực tỉnh Kon Tum. Chương 3 : Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực tỉnh Kon Tum.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.subjectPhát triểnvi
dc.titlePhát triển nguồn nhân lực tại công ty điện lực Kon Tumvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN VI BAO_K31.QTR.KT_TOM TAT.pdf337.36 kBAdobe PDF Sign in to read
NGUYEN VI BAO_K31.QTR.KT_TOanvan.pdf8.15 MBAdobe PDF Sign in to read
trangthongtin.pdf1.04 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.