Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47012
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện lực Kon Tum
Authors: Nguyễn, Vi Bảo
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Nguồn nhân lực;Phát triển
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 95
Abstract: - Tóm lược các lý thuyết liên quan đến Phát triển nguồn nhân lực. - Phân tích thực trạng trong công tác Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Kon Tum trong thời gian qua, tìm ra những nguyên nhân và hạn chế. - Đề xuất các giải pháp nhằm Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Kon Tum trong thời gian tới
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN VI BAO_K31.QTR.KT_TOM TAT.pdf337.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NGUYEN VI BAO_K31.QTR.KT_TOanvan.pdf8.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
trangthongtin.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.