Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47004
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng
Authors: Phan, Văn Phong
Advisor: PGS.TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Nguồn nhân lực;Công ty đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 111 tr.
Abstract: Một số vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng. Một số giải pháp để nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty quản lý đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng. Kết luận.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IN TOM TAT CHINH THUC NGAY19 5 2012.doc243 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
IN LUAN VAN NGAY 19 5 2012.doc1.57 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.