Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46975
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk
Authors: ThS. Nguyễn, Đức Bảo Châu
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Thành tích nhân viên;Công ty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 72 tr.
Abstract: - Làm rõ lí luận về đánh giá thành tích nhân viên. - Đề xuất biện pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích tại Công ty. - Xác định rõ mục tiêu của đánh giá thành tích tại công ty, xây dựng tiêu chuẩn phù hợp với mục tiêu đã đặt ra. - Hoàn thiện và kiểm soát công tác tổ chức cung cấp thông tin phản hồi sau đánh giá. - Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên cho nhân viên một số bộ phận nhân viên tại công ty.
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.