Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46956
Title: Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Gia Lai
Authors: Trần, Ngọc Nẫm
Advisor: PGS.TS. Võ, Xuân Tiến
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa;Gia Lai
Issue Date: 2011
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: 111 tr.
Abstract: Hệ thống hóa về mặt lý luận các vấn đề liên quan đến phát triển DNNVV. Phân tích thực trạng của các DNNVV ở tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp để phát triển DNNVV ở tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cuon toan van.doc5.6 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Cuon tom tat.doc1.26 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.