Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46944
Title: Tuyển dụng công nhân may tại công ty TNHH PI VINA DANANG
Authors: ThS. Phan, Vũ Nguyên Trà
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Tuyển dụng công nhân may;Công ty TNHH PI VINA DANANG
Issue Date: 2018
Publisher: Đà Nẵng
Citation: Pages 1–92
Abstract: Hệ thống hóa lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tuyển dụng nguồn cô ng nhân may tại địa bàn Đà Nẵng và tại công ty TNHH PI VINA DANANG. - Trên cơ sở đó, đề xuất môt số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng công nhân may tại công ty PI VINA DANANG
Description: 658
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.