Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46938
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TM cổ phần đầu tư & phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ngãi.
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Advisor: TS Tống, Thiện Phước
Keywords: Kinh doanh;Điện tử;Dịch vụ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1-103
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích HĐKD dịch vụ NHĐT của NHTM. - Phân tích thực trạng HĐKD dịch vụ NHĐT tại BIDV Quảng Ngãi trong những năm gần đây, tập trung phân tích làm nổi bật lên những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện HĐKD dịch vụ NHĐT tại BIDV Quảng Ngãi.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.