Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46937
Title: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên trong cơ quan Tổng công ty điện lực Miền Trung
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Đánh giá;Thành tích nhân viên
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1-95
Abstract: Chương 1- Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên Chương 2- Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung Chương 3- Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung trong thời gian tới
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN TUAN ANH_tomtat.pdf335.69 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NGUYEN TUAN ANH_Toanvan.pdf3.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trangthongtin - Nguyen tuan anh.pdf893.6 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.