Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46933
Title: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Thanh Nhã
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Vay;Tiêu dùng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1-102
Abstract: - Hệ thống hóa Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại; - Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng để đánh giá được thực trạng hoạt động cho vay, đồng thời đánh giá những kết quả và nhất là những hạn chế tại Chi nhánh. - Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf895.69 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf4.99 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
THONG TIN.pdf815.32 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.