Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46919
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Quảng Nam
Authors: Phạm, Huỳnh Vĩnh Uyên
Advisor: TS Đặng, Tùng Lâm
Keywords: Quản lý;Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1–94
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản lý chi BHXH - Phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản lý chi BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua - Đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.