Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46909
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. Đào, Hữu Hòa-
dc.contributor.authorThS. Phan, Mạnh Hân-
dc.date.accessioned2018-03-06T03:15:45Z-
dc.date.available2018-03-06T03:15:45Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citation90 tr.vi
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46909-
dc.description658vi
dc.description.abstract- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cơ cấu trong một tổ chức, vận dụng vào điều kiện cụ thể của đơn vị quản lý chợ. - Làm rõ thực trạng cơ và quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức a Ban Quản lý Chợ quận Sơn Trà trong thời gian qua - Đề xuất các giải pháp nhằm ản lý Chợ quận Sơn Trà trong tƣơng lai.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1: Cơ sở lý luận về hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý Chương 2: Thực trạng cơ cấu tổ chức tại Ban Quản lý Chợ quận Sơn Trà thời gian qua. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại ban quản lý chợ Quận Sơn Trà trong tương lai.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐà Nẵngvi
dc.subjectCơ cấu tổ chức quản lývi
dc.subjectBan Quản lý Chợ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵngvi
dc.titleHoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại Ban Quản lý Chợ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵngvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanManhHan_K32.QTR.DN-TOAN VAN.pdf7.86 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PhanManhHan_K32.QTR.DN_TrangThongTin.pdf1.7 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PhanManhHan_K32.QTR.DN_Tomtat.pdf2.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.