Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46879
Title: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum
Authors: Mai, Việt Tâm
Advisor: TS Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Quản lý;Ngân sách
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1–97
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác quản lý NSNN cấp huyện. - Phân tích thực trạng về quản lý NSNN của huyện Ngọc Hồi. - Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN của huyện Ngọc Hồi trong thời gian đến.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.