Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46871
Title: Mở rộng cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quận Cẩm Lệ
Authors: Lê, Thị Minh Phương
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Vay doanh nghiệp;Vốn
Issue Date: 2013
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1–90
Abstract: Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Những năm gần đây hoạt động của doanh nghiệp đã có bước phát triển đột biến, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển vào phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội: tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo..Tuy nhiên, khi bước vào tự do cạnh tranh, các doanh nghiệp của Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn về công nghệ, thông tin, thị trường, đặc biệt là khó khăn về vốn. Hiện nay, phần lớn các NHTM đã xác định bộ phận doanh nghiệp là nhóm khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên công tác mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp còn nhiều trở ngại, DN tiếp tục gặp khó khăn về vốn và ngân hàng tiếp tục bế tắc trong quyết định cho vay, hạn chế sự phát triển của nền kinh tế - xã hội.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat - Le Thi Minh Phuong.pdf239.16 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van - Le Thi Minh Phuong.pdf603.96 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.