Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46870
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam-chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Tôn, Hoàng Long
Advisor: PGS.TS Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Khách hàng cá nhân;Huy động vốn
Issue Date: 2013
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1–102
Abstract: Trong giai đoạn 2008-2012, liên tục là những năm khó khăn đối với hoạt động ngân hàng. Một trong những khó khăn đó chính là sức ép huy động vốn liên tục gia tăng để đáp ứng tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn thanh khoản khiến các ngân hàng không ngừng đẩy mạnh hoạt động huy động vớn. Trong đó, nguồn vốn các dân cư luôn được các ngân hàng tập trung huy động. Nguồn vốn dân cư với đặc điểm chiểm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn, sự ổn định về thời gian và số lượng, sự đa dạng về kỳ hạn, loại tiền, nên nguồn vốn dân cư ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van - Ton Hoang Long.pdf874.34 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tom tat -Ton Hoang Long.pdf230.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.