Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46772
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH Thanh Phú
Authors: Trần, Cao Đoan Trang
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: quan hệ khách hàng;Công ty TNHH Thanh Phú
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Abstract: Ngày nay nhu cầu khách hàng có tính chuyên biệt hơn.Chỉ những lợi thế cạnh tranh về giá cả, sản phẩm thôi vẫn chưa đủ vì chúng có thể dễ dàng bị bắt chước bởi đối thủ cạnh tranh.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat luan van - Tran Cao Doan Trang.doc247.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Luan van thac sy - Tran Cao Doan Trang.doc1.26 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.