Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46771
Title: Hoạch định chiến lược Marketing tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dawa
Authors: Lê, Trần Anh Dũng
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: chiến lược Marketing;Công ty trách nhiệm hữu hạn Dawa
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Abstract: Thị trường nước đóng chai không ngừng tăng trưởng trong những năm gần đây, theo dự báo của Công ty Nghiên cứu Thị trường Datamonitor (Anh), thị trường nước đóng chai Việt Nam sẽ có tổng doanh thu khoảng 279 triệu USD vào cuối năm 2014, tăng trưởng bình quân 15%/năm trong giai đoạn 2009 – 2014, tổng sản lượng toàn thị trường ước đạt trên 307 triệu lít. Chính vì là một ngành siêu lợi nhuận, nhu cầu của thị trường lớn và rất đa dạng nên hàng năm ngành kinh doanh này thu hút thêm rất nhiều nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường, các doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai tham gia thị trường ngày càng tăng lên nhanh chóng.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN HOANCHINH DAWA - 10 12 2012 - LE TRAN ANH DUNG.doc900.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.