Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46766
Title: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
Authors: Nguyễn, Phan Minh Hiền
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: động lực thúc đẩy nhân viên;Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Abstract: Nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay đặt ra cho mỗi doanh nghiệp những thách thức và cơ hội riêng. Hiện nay, nguồn nhân lực được xem là nguồn lực quan trọng nhất giúp các doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat luan van.doc154 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Luan van 2012.doc1.07 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.