Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46688
Title: Quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Kon Tum
Authors: Đỗ, Xuân Phúc
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Dịch vụ;Vay tiêu dùng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 89
Abstract:  Hệ thống hoá những cơ sở lý luận về quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại.  Phân tích thực trạng công tác quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại VietinBank Kon Tum trong thời gian qua.  Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại VietinBank Kon Tum trong thời gian tới.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DO XUAN PHUC_K30.QTR.KT.TOMTAT.pdf350.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DO XUAN PHUC_K30.QTR.KT.TOANVAN.pdf6.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DO XUAN PHUC_K30.QTR.KT.Ttrangthongtin.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.