Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46674
Title: Phát triển dịch vụ E-Mobifhone banking tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh Tỉnh Kom Tum
Authors: Lê, Thị Hồng Hạnh
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Marketing dịch vụ;E-Moblie Banking
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1 - 93
Abstract: - Hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động marketing dịch vụ E-Moblie Banking. - Nghiên cứu thực trạng về hoạt động marketing dịch vụ EMoblie Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp nhằm marketing dịch vụ E-Moblie Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE THI HONG HANH_K31.QTR.KT_TOM TAT.pdf279.86 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LE THI HONG HANH_K31.QTR.KT_TOAN VAN.pdf8.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
trangthongtin.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.