Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46661
Title: Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh: nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh Đăk Lắk
Authors: Đoàn, Thị Minh Nguyệt
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Dịch vụ;Khám chữa bệnh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1–98
Abstract: - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh. - Khảo sát cảm nhận của người bệnh về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh. - Đề ra một số kiến nghị nhằm nâng cao Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf720.03 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdf3.8 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
THONG TIN.pdf1.11 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.