Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46601
Title: Phân đoạn thị trường người têu dùng thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam theo cách tiếp cận về phong cách sống
Authors: Mai, Thị Thảo Chi
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Phân đoạn thị trường;Người tiêu dùng;Thực phẩm hữu cơ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1–86
Abstract:  Tổng hợp các tiêu thức phân đoạn thị trường TPHC  Phân đoạn thị trường người tiêu dùng TPHC tại Việt Nam theo tiêu thức phong cách sống liên quan đến thực phẩm  Nhận diện những đặc điểm về nhân khẩu học, mức độ tiêu thụ, thái độ và mức độ sẵn sàng chi trả cho TPHC của từng phân đoạn  Đưa ra những hàm ý chính sách giúp các công ty cung cấp TPHC tiếp cận được thị trường mục tiêu của mình.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiThiThaoChi_K31.QTR.DN_Tomtat.pdf312.31 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
MaiThiThaoChi_K31.QTR.DN.Toanvan.pdf7.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trangthongtin _ mai Thi Thao chi.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.