Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46579
Title: Giải pháp marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam , chi nhánh Thành phố Đà Nẵng
Authors: Bùi, Anh Quốc
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam , chi nhánh Thành phố Đà Nẵng;Thẻ;Marketing
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: Pages 1–108
Abstract: Phân tích giải pháp marketing kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng NHNo & PTNT-ĐN. Từ đó, đề xuất các giải pháp đảm bảo các mục tiêu trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại NHNo & PTNT-ĐN.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUIANHQUOC_31.TNH.ĐN_ TOM TAT LUANVAN.pdf867.03 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
BUIANHQUOC_31.TNH.ĐN_LUANVAN.pdf5.77 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
BUIANHQUOC_31.TNH.ĐN_THONGTINLUANVAN.pdf918.54 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.