Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46561
Title: Hoàn thiện chính sách sản phẩm tại Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Trang
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Chính sách sản phẩm;Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định
Issue Date: 2012
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Abstract: Để chính sách sản phẩm thực sự là nguồn lực đóng góp vào sản xuất và kinh doanh cho doanh nghiệp thì bản thân các doanh nghiệp cần có sự đột phá về mục tiêu và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của đồng thời cần có sự quan tâm đúng mức đến chính sách marketing của doanh nghiệp
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.doc148 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
NOI DUNG.doc1.01 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.