Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46558
Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm sữa tại Miền Trung của công ty FrieslandCampina Việt Nam
Authors: Phan, Anh Tuấn
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: quản trị kênh phân phối sản phẩm sữa tại Miền Trung;Công ty Friesland Campina Vietnam
Issue Date: 2012
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Abstract: Phân phối là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu sản phẩm của bạn có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, công tác truyền thông tốt nhưng tổ chức phân phối kém dẫn đến hàng hóa không đến được với người tiêu dùng khi đó doanh nghiệp bạn đã thất bại, mọi nỗ lực ban đầu đến đây đều là uổng phí. Xây dựng hệ thống phân phối đòi hỏi việc quản lý và điểu hành ở một trình độ chuyên nghiệp, điều này đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế có tính cạnh tranh gay gắt như ngày nay.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat- Phan Anh Tuan.doc403.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Luan van - Phan Anh Tuan.doc1.28 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.