Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46543
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Công Đoàn Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Kim Lương
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Động lực làm việc cho người lao động;Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Công Đoàn Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Abstract: Việc sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả hay không ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, con người là nhân tố trực tiếp tác động đến sự hài lòng của khách hàng, tạo nên sự khác biệt để nâng cao năng lực cạnh tranh. Vậy, quản lý và điều hành doanh nghiệp thế nào để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một vấn đề quan trọng, nó là một khoa học, ai trong chúng ta cũng có khả năng nắm vững được. Nhưng nó lại là một nghệ thuật, mà nghệ thuật thì không phải ai cũng áp dụng được.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luanvan-tom tat- 25-10-12- Luonghoanchinh.doc241 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Luanvan-Ban chinh-25-10-12CHINH THUC.doc889.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.