Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46518
Title: Nghiên cứu các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu của điện thoại di động Samsung trên thị trường Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Advisor: TS Nguyễn, Đình Huỳnh
Keywords: Các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu;Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina
Issue Date: 2012
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Abstract: Giá trị thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Sự thành công của một thương hiệu phụ thuộc vào mức độ giá trị mà khách hàng cảm nhận được. Chính vì vậy, xác định và đo lường các thành phần của giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng được các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tiếp thị tập trung nghiên cứu từ đầu thập niên 1990
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat luan van - Nguyen Thi Hai Yen.doc648 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Luan van - Nguyen Thi Hai Yen.doc3.03 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.