Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46474
Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH BQ
Authors: Vũ, Thị Hồng Oanh
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Chiến lược kinh doanh;Công ty TNHH BQ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Abstract: Công ty TNHH BQ là doanh nghiệp chuyên kinh doanh giày dép và các sản phẩm từ da đáp ứng nhu cầu thị trường Miền Trung-Tây Nguyên. Trong xu thế hội nhập toàn cầu, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ở thị trường trong và ngoài nước trong lĩnh vực giày dép ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh trong môi trường luôn biến động phức tạp và nhiều rủi ro, muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải có chiến lược, hướng đi cụ thể cho riêng mình. Việc hình thành chiến lược và cụ thể hoá bằng kế hoạch hàng năm sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện, tận dụng các cơ hội, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat luan van - Vu Thi Hong Oanh .doc162.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Luan van thac sy - Vu Thi Hong Oanh.doc1.14 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.