Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46454
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải điện 2
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Advisor: TS Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực;Công ty Truyền tải điện 2
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Abstract: Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và tự do hóa kinh doanh, nguồn nhân lực đóng vai trò là chìa khóa để đạt được lợi thế cạnh tranh đối với mỗi doanh nghiệp. Có được nguồn tài nguyên nhân lực đảm bảo yêu cầu về chất lượng, có trình độ khoa học kỹ thuật và trình độ quản lý, đó chính là tài sản quý giá nhất đảm bảo cho doanh nghiệp cạnh tranh thắng lợi trên thị trường.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat LV sau bao ve.doc369.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
luan van sau bao ve-haiyen.doc.doc1.33 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.