Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46452
Title: Mở rộng hoạt động cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội, chi nhánh Khánh Hòa
Authors: Nguyễn, Thị Lê Thương
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Cho vay;Khách hàng cá nhân
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pp. 1-104
Abstract: - Luận văn hệ thống những vấn đề lý luận về mở rộng cho vay đối với KHCN của ngân hàng thương mại; - Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay đối với KHCN tại SHB Khánh Hòa; - Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với KHCN tại SHB Khánh Hòa trong thời gian tới.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.doc973.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
TOM TAT LUAN VAN.doc184 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.