Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46444
Title: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Authors: Phan, Danh Bình
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Ngân sách nhà nước;Khánh Hòa
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pp. 1-143
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước và quản ngân sách nhà nước. - Phân tích thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2006-2010. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN tại Khánh Hòa trong giai đoạn tới.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan hoan chinh.doc1.53 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Luan van tomtat.doc242 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.