Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46437
Title: Mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Khánh Hòa
Authors: Phạm, Thị Ngọc Loan
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Tín dụng chứng từ;Thanh toán quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pp. 1-107
Abstract: - Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng. - Phân tích và khảo sát thực trạng công tác mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ABBANK Khánh Hòa - Đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ABBANK Khánh Hòa.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGOC LOAN-LUAN VAN.doc1.76 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
NGOC LOAN-TOM TAT LUAN VAN.doc271 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.