Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46373
Title: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày tại NHNo&PTNT tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Hoàng Thịnh
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Cho vay;Hộ sản xuất
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pp. 1-112
Abstract: - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cho vay đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày tại Ngân hàng Thương Mại. - Phân tích thực trạng cho vay đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày tại NHNo& PTNT tỉnh Đắk Lắk. - Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày tại NHNo&PTNT tỉnh Đắk Lắk.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.doc965.5 kBMicrosoft WordView/Open
TOM TAT.doc226 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.