Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46366
Title: Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lưu, Thị Kim Phụng
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Chăm sóc khách hàng;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pp. 1-92
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về khách hàng và chính sách CSKH của ngân hàng thương mại, - Đánh giá thực trạng chính sách CSKH tại ABBank Đà Nẵng hiện tại, để đưa ra nhận xét về kết quả đạt được và những hạn chế. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách CSKH của ngân hàng ABBANK chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian đến.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_ALL_sua in 2 cuon.doc767.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
TOM TAT LV_thay the.doc162.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.