Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46345
Title: Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển – Chi nhánh Quảng Trị
Authors: Lê, Thị Tuyết Anh
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Ngân hàng thương mại;Bán lẻ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pp. 1-107
Abstract: -Nghiên cứu và hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ bán lẻ của một ngân hàng thương mại. -Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Quảng Trị. -Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Quảng Trị
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luan van hoan chinh.doc815 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
TOM TAT.doc166.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.