Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46343
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Quảng Nam
Authors: Mai, Thị Nhân Đức
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Bán lẻ;Khách hàng cá nhân
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
Citation: Pp. 1-95
Abstract: 1. Hệ thống hóa và làm rỏ những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho khách hàng cá nhân. 2. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHBL cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Nam. 3. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ NHBL cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Nam trong thời gian đến
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van - Mai Thi Nhan Duc.doc1.16 MBMicrosoft WordView/Open
Tom tat - Mai Thi Nhan Duc.DOC260.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.