Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46341
Title: Huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Thành Nam
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Vốn;Du lịch;Tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Kinh tế
Citation: 113Tr.
Abstract: Ứng dụng lý luận về vốn và các kênh huy động vốn đầu tư để phân tích thực trạng huy động vốn trong quá trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua, đánh giá những giải pháp huy động vốn đầu tư để phát triển du lịch Quảng Ngãi
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.doc1.02 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
tom tat luan van thac si (30.11.11).doc229.5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.