Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46333
Title: Kiểm soát chi thanh toán bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội thị xã Ayunpa , Tỉnh Gia lai
Authors: Trần, Thị Hải Yến
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Bảo hiểm y tế;Bảo hiểm xã hội;Ayunpa - Gia Lai
Issue Date: 2017
Publisher: Đà Nẵng
Citation: Tr 1-77
Abstract: Nghiên cứu thực trạng kiểm soát chi thanh toán Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội thị xã Ayunpa, đánh giá những hạn chế trong công tác này, từ đó giúp Ban Giám đốc đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát đối với công tác chi thanh toán bảo hiểm y tế tại BHXH thị xã Ayun Pa trong thời gian tới
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat luan van - Tran Thị Hai Yen K29KTO.DN.doc283 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read
Luan van thac si - Tran Thi Hai Yen K29KTO.DN.doc4.11 MBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.